دوشنبه 28 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

اجرای طرح همزمان سازی فحلی دام عشایر حوزه شیراز

طرح همزمان سازی فحلی دام عشایر در راستای بهبود مدیریت تولید مثل و افزايش بازده توليد مثل و افزايش بازده اقتصادي، افزایش دوقلو زایی، اصلاح نژاد، همزمانی آبستن دام عشایر و مدیریت تغذیه گوسفند آبستن، مدیریت واکسیناسیون، پروار بندی بره ها، مدیریت کنترل بیماری ها و... در منطقه عشایری حمزه ای شیراز انجام گرفت.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top