دوشنبه 28 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

شهدا شمع محفل بشریتند

در راستای برگزاری دوره مطالعات در استان فارس، میزبان معاون توسعه امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران، حسینی مدیرکل مطالعات سازمان امور عشایر ایران و مسئولان ادارات مطالعات امور عشایر استانهای کشور، در این استان حضور یافته و در آغاز سلسله برنامه های دو روزه این دوره با حضور بر سر مزار مطهر شهید گمنام با آرمانهای شهدا تجدید پیمان نمودند.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top