دوشنبه 28 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

آغاز گردهمایی و دوره آموزشی ملی مطالعات حوزه عشایری در استان فارس

گردهمایی و دوره آموزشی ملی برآورد قیمت و شرح خدمات پروژه های مطالعاتی با حضور میزبان معاون توسعه امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران، حسینی مدیرکل مطالعات سازمان امور عشایر ایران و مسئولان ادارات مطالعات امور عشایر استانهای کشور در استان فارس درحال برگزاری است.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top