دوشنبه 28 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

روز دوم دوره های تخصصی مطالعاتی حوزه عشایر آغاز شد

روز دوم گردهمایی و دوره آموزشی ملی برآورد قیمت و شرح خدمات پروژه های مطالعاتی با موضوع برآورد قیمت پروژه های مطالعاتی
و دوره آموزشی شرح خدمات پروژه های مطالعاتی آغاز شد.

این دوره با تدریس استاد شافعی مدیرعامل شرکت مشاور مطالعاتی حاسب کرجی و با حضور حسینی مدیرکل مطالعات سازمان امور عشایر ایران و مسئولان ادارات مطالعات امور عشایر استانهای کشور در استان فارس درحال برگزاری است.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top