دوشنبه 28 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

زنانی که مردانه پای کارند + فیلم

زنانی که با علم به‌ سختی کار در مناطق‌ عشایری، مردانه پای کار آمده‌اند و مسئولیت امور عشایر در یک یا دو شهرستان را برعهده گرفته‌اند.

این ویدئو برای معرفی و قدردانی از زحمات خانم‌ها خسروجردی، نیکنام و فروغی که مسئولیت امور عشایر در شهرستان‌های لامرد و مهر، رستم و فراشبند را عهده‌دار شده‌‌اند، تهیه شده است.

با تشکر از آقای کریمی مدیرکل امور عشایر فارس و آقای ربی مسئول روابط‌عمومی امور عشایر استان

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top