شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

پیام تبریک نکوئیان معاون توسعه مدیریت منابع مدیرکل امور عشایر استان فارس به مناسبت گرامیداشت جهاد

پیام تبریک صادق نکوئیان معاون توسعه مدیریت منابع مدیرکل امور عشایر استان فارس به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top