چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

نتایج نظرسنجی تامین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژی های نو به عشایر

شفافیت فرآیندی

1- نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار:


2- نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت:


3- انجام کار بر اساس ظوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی:


پاسخگویی و مسئولیت پذیری

4- نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه:


5- امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت:


6- به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهاد های شما:


7- راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها:


تسلط بر فرآیند

8- دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد:


زمان فرآیند

9- تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت:


10- تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت:


11- میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت:


نظام مند بودن فرآیند

12- نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت:


13- دریافت یک باره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه:


14- ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی ...) به بخش های مختلف:


15- احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمات:

کلیت فرآیند

16- احساس رضایت از خدمات دریافت شده:

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top