یکشنبه 1 خرداد 1401
اداره کل امور عشایر استان فارس

نظر شما درباره وب سایت سازمان امور عشایر استان فارس چیست؟

انتخابگزینهتعداد
عالی۶۴۲
خوب۹۸
متوسط۵۱
ضعیف۶۶۰

کد امنیتی:

ورود کد امنیتی:

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top