شنبه 28 فروردین 1400
اداره کل امور عشایر استان فارس

نظر شما درباره وب سایت سازمان امور عشایر استان فارس چیست؟

انتخابگزینهتعداد
عالی۵۱۱
خوب۹۱
متوسط۳۳
ضعیف۶۳۰

کد امنیتی:

ورود کد امنیتی:

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top