چهارشنبه 15 مرداد 1399
اداره کل امور عشایر استان فارس

نظر شما درباره وب سایت سازمان امور عشایر استان فارس چیست؟

انتخابگزینهتعداد
عالی۴۸۹
خوب۸۷
متوسط۲۰
ضعیف۶۰۹

کد امنیتی:

ورود کد امنیتی:

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top