چهارشنبه 13 فروردین 1399
اداره کل امور عشایر استان فارس

نظر شما درباره وب سایت سازمان امور عشایر استان فارس چیست؟

انتخابگزینهتعداد
عالی۱۷۲
خوب۷۷
متوسط۱۲
ضعیف۱۲

کد امنیتی:

ورود کد امنیتی:

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top