چهارشنبه 10 خرداد 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

نظر شما درباره وب سایت سازمان امور عشایر استان فارس چیست؟

انتخابگزینهتعداد
عالی۸۰۷
خوب۱۰۳
متوسط۶۹
ضعیف۱۱۹۰

کد امنیتی:

ورود کد امنیتی:

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top