سه شنبه 11 بهمن 1401
اداره کل امور عشایر استان فارس

نظر شما درباره وب سایت سازمان امور عشایر استان فارس چیست؟

انتخابگزینهتعداد
عالی۶۶۵
خوب۱۰۰
متوسط۶۴
ضعیف۶۷۲

کد امنیتی:

ورود کد امنیتی:

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top