یکشنبه 2 آبان 1400
اداره کل امور عشایر استان فارس

نظر شما درباره وب سایت سازمان امور عشایر استان فارس چیست؟

انتخابگزینهتعداد
عالی۵۳۰
خوب۹۶
متوسط۴۲
ضعیف۶۴۸

کد امنیتی:

ورود کد امنیتی:

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top