چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

نظارت بر تشکل ها و فروشگاه های عشایری

فرم اطلاعات خدمت/زيرخدمت جهت ارائه روي پايگاه اطلاع رساني دستگاه
عنوان خدمت : نظارت و حسابرسی تشکل های عشایری
شناسه خدمت : 13022450100
مشخصات خدمت
شرح خدمت
نوع خدمت
ماهیت خدمت
سطح خدمت
نحوه آغاز خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات بالادستی
نظارت بر اجرای امور شرکتها و اتحادیه های تعاونی عشایری کشور و بررسی کلیه حسابها، دفاتر، اسناد و نیز صورتهای مالی آنها. همچنین نظارت و رسیدگی به شکایات در رابطه با شرکتها و اتحادیه های تعاونی عشایر استان شروع خدمت پایان سال مالی – با ارائه گزارش عملکرد مالی تشکل های عشایری ، کنترل عملیات انجام شده با مقررات و اصول حسابرسی
 
حاکمیتی
عشایری
تشخیص دستگاه
اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی عشایری
 
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
ساعت ارائه خدمت
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
تمام ایام سال
 
 
مبلغ(ریال)
شماره حساب (های) بانکی
access deny
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی خدمت :
https://ashayerfars.ir/                                                                                                                                                                                                                                                            
پست الکترونیک :
تلفن گویا یا مرکز تماس :
071-32355099                                                                                                                                                                                                                                                                    
تلفن همراه :
پیام کوتاه :
نمودار مراحل دریافت خدمت :

 

فایلعنوان
تشکلهای عشایری و نظارت بر این تشکلهاتشکلهای عشایری و نظارت بر این تشکلها
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top